• I.P.J. Dambovita
  • I.P.J. Dambovita
  • I.P.J. Dambovita
  • I.P.J. Dambovita

Meniu principal

x

Optimizat pentru Internet Explorer

 Rezolutie optima 1024x768

RSS 2.0

Vizitatori Online

Avem 16 vizitatori online
Home
ACTE ELIBERARE CAZIER JUDICIAR Imprimare Email

PROGRAM ELIBERARE CERTIFICATE CAZIER JUDICIAR PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE

I.P.J. Dâmboviţa

LUNI             08.30-12.30;  13.00-18.30.

MARŢI          08.30-12.30;  13.00-16.30.

MIERCURI    08.30-12.30;  13.00-16.30.

JOI                08.30-12.30;  13.00-16.30.

     VINERI                                  08.30-13.00.  

Poliţia municipiului Moreni, Poliţia oraş Pucioasa, Poliţia oraş Găeşti, Poliţia oraş Răcari

LUNI   -  VINERI          09.00-11.00.

 

    Începând cu data de 01.07.2010, certificatele de cazier judiciar emise în vederea înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari, vor fi eliberate conform următoarelor proceduri:

 

A. - (1) Cererea pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar persoanelor juridice, care solicită emiterea documentului în vederea înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari, se va depune la unitatea de poliţie pe raza căreia îşi are sediul social, sucursala, filiala sau punctul de lucru persoana juridică.

(2) În situaţia în care persoana juridică străină nu are sediul social, sucursala, filiala sau punctul de lucru pe teritoriul României, cererea se va depune prin reprezentant legal, care trebuie să-şi dovedească calitatea, la unitatea de poliţie pe raza căreia domiciliază reprezentantul legal,

(3) Cererea pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar persoanelor juridice va fi însoţită de următoarele documente:

-         dovada că deponentul este reprezentantul legal al persoanei juridice solicitante (Anexa 38 din HG 345/2010);

-         copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal;

-         copie certificat constatator, (în cazul asociaţilor străini nerezidenţi copia actului constitutiv al persoanei juridice române care solicită emiterea documentului în vederea înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari, din care să rezulte calitatea de asociat a solicitantului);

-         chitanţa de achitare a taxei în cuantum de 10 lei;

-         timbru fiscal în valoare de 2 lei.

B. – (1) Persoanele fizice născute în România care au atribuit C.N.P, depun cererea pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar în vederea înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari, la unitatea de poliţie de la locul de naştere ori de domiciliu/reşedinţă, documentul solicitat fiind eliberat „pe loc’’, în situaţia în care aceste persoane nu sunt înscrise în cazierul judiciar.

Persoanele fizice vor depune cererea pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar, însoţită de următoarele documente:

- act de identitate;

- timbru fiscal, în valoare de 2 lei;

- chitanţa de achitare a taxei de 10 lei (se achită la unităţile de trezorerie ale statului).