• I.P.J. Dambovita
 • I.P.J. Dambovita
 • I.P.J. Dambovita
 • I.P.J. Dambovita

Meniu principal

x
ACTE NECESARE PENTRU PROCURAREA DE ARME PDF Imprimare Email

Documentele necesare eliberarii certificatului de detinator pentru arme neletale – Persoane juridice-Pistol de asomare

-Documentele necesare in vederea autorizarii persoanelor juridice pe linia legii 126/95 cu modificarile si completarile ulterioare privind transportul, detinerea si folosirea capselor explozive- constituind munitia folosita la pistoalele de asomare, precum si autorizarea pe linia transportului, pastrarii si comercializarii materialelor pirotehnice si de distractie cls. I si II.

-Documente necesare pentru obtinerea avizului pentru includerea in obiectul de activitate a operatiunilor cu arme si munitii

-Documente necesare pentru autorizarea efectuarii operatiunilor cu arme si munitii de catre armurieri

-Documente necesare pentru autorizarea organizarii si desfasurarii cursurilor de initiere si pregatire teoretica si practica pe linie de arme si munitii

Modul de acordare a atestatului de instructor in poligonul de tragere

-Documente necesare autorizarii poligoanelor de tragere

-Documentele necesare autorizarii persoanelor juridice pentru a detine si dupa caz folosi arme letale si munitii

Documentele necesare in vederea autorizarii persoanelor fizice pentru procurare, detinere, port si folosire a armelor si munitiilor letale in conformitate cu prevederile legii nr.295/2004 privind regimul armelor si munitiilor

Documentele necesare in vederea obtinerii autorizatiei pentru procurarea armelor de catre persoana care este titular al dreptului de detinere sau, dupa caz, de port si folosire pentru cele din aceeasi categorie

Regimul procurarii, detinerii si instrainarii armelor neletale(pistol sau revolver confectionat pentru a imprastia gaze nocive iritante sau de neutralizare si proiectile din cauciuc)

-Documentele necesare societatilor comerciale pentru avizarea organizarii jocurilor de artificii conform legii nr.126/1995, modificata prin legea nr.464/2001 si H.G. nr.954/2001

 

 


 

DOCUMENTELE NECESARE ELIBERARII CERTIFICATULUI DE DETINATOR PENTRU ARME NELETALE –PERSOANE JURIDICE-PISTOL DE ASOMARE

  

Ø      Cerere prin care se solicita eliberarea certificatului de detinator pentru arme neletale-persoane juridice ;

Ø      Copie statutul societatii in care sa fie mentionate codurile CAEN privind sacrificarea animalelor si procesarea carnii ;

      Ø      Copie act constitutiv al societatii ;

Ø      Copie B.I ,cazier judiciar al administratorului societatii si angajatul  care urmeaza sa aiba in dotare pistolul de asomare ;

      Ø      Fisa medicala pentru port arma, aviz psihologic ale persoanei care are in dotare pistolul de asomare ;

Ø      In conditiile in care arma a fost procurata inaintea aparitiei Legii 295/2004, copie factura cu care a fost procurata si cartea tehnica a acesteia ;

      Ø      Copie contract individual de munca al angajatului care are in dotare arma de asomare ;

Ø      Dovada achitarii taxelor la TREZORERIE :

                                                         -in regim normal 500.000 lei-30 zile

                                                         -in regim de urgenta 1.000.000-10 zile

 

Sus  

 

 

DOCUMENTE NECESARE IN VEDEREA AUTORIZARII PERSOANELOR JURIDICE PE LINIA LEGII 126/95 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE PRIVIND TRANSPORTUL, DETINEREA SI FOLOSIREA CAPSELOR EXPLOZIVE- CONSTITUIND MUNITIA FOLOSITA LA PISTOALELE DE ASOMARE, PRECUM SI AUTORIZAREA PE LINIA TRANSPORTULUI, PASTRARII SI COMERCIALIZARII MATERIALELOR PIROTEHNICE SI DE DISTRACTIE CLS. I SI II.

 

Ø      Cererea prin care se solicita avizarea autorizatiei in cauza, in care sa se specifice in mod expres operatiunile ce se vor desfasura in baza autorizatiei ;

Ø      Delegatia in original a persoanei care depune documentele emise de societatea care solicita avizul, cu semnatura conducatorului si stampila  unitatii ;

Ø      Autorizatiile in original eliberate de Inspectoratele Teritoriale de Munca in baza art. 8 si 9 din Legea 126/95 ;

Ø      Statutul societatii in original si in copie in care sa fie prevazut in mod expres faptul ca societatea efectueaza activitati cu materii explozive (cod CAEN 5248 si 5119) ;

Ø      Certificat constatator de la Registrul Comertului ;

Ø      Cazier fiscal al societatii eliberat de Directia de Finante Publice Dambovita ;

Ø      Copii de pe CI(BI) ale administratorului societatii si angajatii care comercializeaza materiale pirotehnice sau au in dotare pistolul de asomare ;

Ø      Caziere judiciare ale administratorului si angajatilor, precum si copii de pe contractele individuale de munca ale angajatilor sau cel care are in dotare pistolul de asomare, precum si avizele psihologice ale acestora ;

 Ø      In cazul persoanelor juridice care detin depozite in scopul pastrarii de materiale pirotehnice cls.II, copie dupa actul de proprietate sau actul de inchiriere al depozitului si avizul P.S.I. eliberat in acest sens ;

Ø      Dovada achitatii taxelor la TREZORERIE :

           - in regim normal 2.000.000 lei- 30 zile

                 - in regim de urgenta 5.000.000 lei – 15 zile

Ø      Un dosar plic.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                       Sus  

 

 

  

DOCUMENTE NECESARE PENTRU OBTINEREA AVIZULUI PENTRU INCLUDEREA IN OBIECTUL DE ACTIVITATE A OPERATIUNILOR CU ARME SI MUNITII :

 

        Se depune la organul de politie competent o cerere insotita de urmatoarele documente :

 1. Pentru toate persoanele care au sau urmeaza sa aiba calitatea de asociat sau administrator al Societatii comerciale ; actele de identitate si certificatele de cazier judiciar ;
 1. Pentru persoanele prevazute la punctul  1 care urmeaza sa desfasoare activitati ce implica accesul efectiv la arme si munitii :

a) aviz psihologic din care sa rezulte ca solicitantul este apt sa detina, sa poarte si sa foloseasca arme si munitii, eliberat cu cel mult 12 luni inaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat ;

b) un certificat medical eliberat de o unitate sanitara specializata, cu cel mult 6 luni inaintea depunerii cererii, din care sa rezulte ca nu sufera de una din afectiunile stabilite de Ministerul Sanatatii, care fac imposibila autorizarea pentru a detine sau dupa caz purta si folosi arme si munitii letale, si este apt sa detina astfel de arme si munitii ;

c) certificat de absolvire a unui curs de instruire teoretica si practica in domeniul armelor si munitiilor, organizat de o persoana juridica autorizata in acest sens ;

d) dovada achitarii taxelor prevazute de lege  pentru acordarea avizului, taxe care se platesc la TREZORERIE ;

-         regim normal – 15 zile = 500.000 lei

-         regim de urgenta  - 10 zile = 1.000.000 lei

                 e)  imputernicire de reprezentare din partea societatii in cauza, cu  privire la persoana care depune documentele .

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                       Sus  

 

 

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU AUTORIZAREA EFECTUARII OPERATIUNILOR CU ARME SI MUNITII DE CATRE ARMURIERI

 

         Pentru obtinerea autorizatiei efectuarii operatiunilor cu arme si munitii, armurierul trebuie sa depuna o cerere in care se precizeaza categoria de operatiuni pe care urmeaza sa le deruleze, insotita de urmatoarele documente :

         a) dovada inmatricularii societatii in registrul comertului si actul constitutiv in care sa fie mentionate la obiectul de activitate operatiunile pe care urmeaza sa le deruleze potrivit cererii;

          b) dovada detinerii legale a unei cladiri sau a unui spatiu special amenajat, destinat efectuarii operatiunilor din categoria mentionata in cerere, si a unui spatiu destinat depozitarii armelor si munitiilor, omologate in acest scop de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor si asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de supraveghere si de alarmare, conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate ; 

         c) in cazul armurierilor care doresc sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor :dovada detinerii legale a instrumentelor destinate repararii, omologate in conditiile legii, precum si, dupa caz, dovada detinerii legale de poligoane pentru verificarea armelor, care sa fie, de asemenea omologate ;

         d) in cazul armurierilor care doresc sa desfasoare activitati de transport cu arme si munitii :dovada detinerii legale a mijloacelor de transport avand aceasta destinatie, omologate in conditiile legii ; 

         e)  avizul psihologic, certificat medical si certificat de absolvirea unui curs de instruire teoretica si practica in domeniul armelor, pentru personalul angajat care va desfasura activitati ce implica accesul efectiv la arme si munitii ;

          f) imputernicire de reprezentare din partea societatii in cauza cu privire la persoana care depune documentele ;

         g)  dovada achitarii taxelor stabilite de lege pentru autorizare, (1.000.000 lei, in regim normal, 3.000.000 lei, in regim de urgenta), se platesc la TREZORERIE ;

                                    

 

 

                                                                                                                                                                                                                                       Sus  

 

 

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU AUTORIZAREA ORGANIZARII SI DESFASURARII CURSURILOR DE INITIERE SI PREGATIRE TEORETICA SI PRACTICA PE LINIE DE ARME SI MUNITII

 

         In vederea autorizarii, persoanele juridice vor prezenta la organul de politie competent o cerere insotita de urmatoarele documente, in original si copie : 

      a) certificatul de inregistrare a societatii la registrul comertului si actul constitutiv din care sa rezulte ca are inscris in obiectul de activitate, conform  clasificarii  activitatilor din economia nationala, activitatile de instruire in domeniul armelor si munitiilor ; 

b)  dovada detinerii de spatii adecvate activitatii de instruire in domeniul armelor si munitiilor si a bazei tehnico-materiale necesara ; 

     c)  autorizatia pentru folosire de arme si munitii ;

    d) certificatele de cazier judiciar ale asociatilor, administratorului si instructorilor de specialitate, din care sa rezulte ca nu au fost condamnati pentru infractiuni savarsite cu intentie, la o pedeapsa privativa de libertate cu durata mai mare de 1 an ; 

     e)  atestatele instructorilor de specialitate ; 

     f)  copia autorizatiei de functionare a poligonului de tragere, in cazul in care persoana juridica detine un asemenea poligon, sau a contractului de inchiriere ori de prestari servicii incheiat cu o persoana juridica ce detine poligon de tragere ;

    Dupa obtinerea autorizatiei, persoana juridica va intocmi si prezenta pentru avizare organului de politie competent, programa de pregatire, cu cel putin 15 zile inainte de data inceperii fiecarui ciclu de cursuri, care trebuie sa fie intocmita  in conditiile prevazute de lege, astfel :

      Cursurile se desfasoara pe o perioada de cel putin 6 luni, iar programa de pregatire trebuie sa cuprinda urmatoarele :

      a)  teme de cunoastere a legislatiei privind regimul armelor si al munitiilor, pentru care se aloca cel putin 30 de ore ;

      b)  teme de cunoastere a aspectelor de natura juridica, referitoare la uzul de arma, pentru care se aloca cel putin 10 ore ; 

      c)   teme de cunoastere a procedurii de acordare a primului ajutor medical in cazul ranirii cu arma, pentru care se aloca cel putin 40 ore, din care 20 ore de activitate practica ; 

      d) teme privind cunoasterea partilor componente si a modului de functionare si folosire a armelor si munitiilor si balistica, pentru care se aloca cel putin 80 ore ; 

      e) teme privind executarea si supravegherea activitatilor in poligon, manuirea armelor si munitiilor si utilizarea echipamentelor de protectie, pentru care se aloca cel putin 80 ore, din care 50 ore de activitate practica ; 

       f) teme de metodologia instruirii persoanelor fizice pentru executarea tragerilor in poligon, pentru care se aloca 140 ore, din care 100 ore de activitate practica ; 

      g)  activitate practica de executarea tragerii intr-un poligon autorizat, cu toate tipurile de arme permise de lege, pentru care se aloca 100 ore. 

     Cursurile pentru pregatirea teoretica si practica a persoanelor fizice care doresc sa detina sau sa poarte si sa foloseasca arme si munitii letale, in conditiile legii, precum si a persoanelor care urmeaza sa fie dotate cu arme pentru exercitarea atributiunilor de serviciu sau, dupa caz, sa desfasoare activitati ce implica accesul la arme si munitii in cadrul persoanelor juridice autorizate sa detina sau sa foloseasca arme si muniti sau dupa caz sa desfasoare operatiuni cu arme si munitii; se desfasoara pe o perioada de cel putin 10 zile, iar programa de pregatire trebuie sa cuprinda urmatoarele :

       a)  teme de cunoastere a legislatiei privind regimul armelor si al munitiilor, pentru care se aloca  10 de ore ;

       b)  teme de cunoastere a aspectelor de natura juridica, referitoare la uzul de arma, pentru care se aloca 4 ore ; 

       c)   teme de cunoastere a procedurii de acordare a primului ajutor medical in cazul ranirii cu arma, pentru care se aloca 4 ore ; 

      d) teme privind cunoasterea partilor componente si a modului de functionare si folosire a armelor si munitiilor si balistica, pentru care se aloca 12 ore ; 

      e) activitate practica de executarea unei tragerii intr-un poligon autorizat,  pentru care se aloca 10 ore. 

      Tematica va fi intocmita si cursurile vor fi sustinute, de personal cu pregatire superioara de natura juridica si/sau pregatire de specialitate in domeniul armelor si munitiilor, ori care au activat intr-o institutie din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, precum si de personal califcat in fiecare dintre domeniile enumerate.

      Un procent de cel putin 25% din orele alocate pregatirii teoretice, vor fi rezervate pentru dezbateri si seminarii.

       La finalul cursurilor, participantii vor sustine examenul de absolvire in conditiile stabilite de lege, in fata unei comisii formata din reprezentanti ai organizatorului, inclusiv directorul cursului de pregatire, precum si, obligatoriu, un politist din cadrul structurii teritoriale de arme. Comisia de examinare este condusa de directorul cursului care este un reprezentant al organizatorului.

 

     TAXA AUTORIZARE CARE SE PLATESTE LA TREZORERIE :

                                          -REGIM NORMAL – 15 ZILE – 3.000.000 LEI

                                           -REGIM DE URGENTA –10 ZILE – 5.000.000 LEI.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                       Sus  

 

 

MODUL DE ACORDARE A ATESTATULUI DE INSTRUCTOR IN POLIGONUL DE TRAGERE

 

               Poate dobandi atestatul de instructor in poligonul de tragere persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii :

a)     a implinit varsta de 21 ani ;

b)     are cetatenie romana sau cetatenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spatiului Economic European ;

c)      nu a fost condamnat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, la o pedeapsa privativa de libertate cu durata mai mare de un an, pentru infractiuni comise cu intentie ;

d)     nu este invinuita sau inculpata intr-o cauza penala pentru fapte savarsite cu intentie la care legea prevede o pedeapsa al carui maxim special este mai mare de un an ;

e)     nu prezinta pericol pentru ordinea publica, siguranta nationala, viata si integritatea corporala a persoanelor, conform datelor si informatiilor existente la organele competente ;

f)        este apta din punct de vedere psihologic si medical si nu sufera de alte afectiuni stabilite prin ordin al ministrului sanatatii, de natura ai pune propria viata sau a altora in pericol prin folosirea armelor si munitiilor ;

g)     nu a pierdut anterior arme letale, din motive imputabile acestuia ;

h)      poseda cel putin studii medii si a obtinut certificatul de absolvire a cursului de instruire teoretica si practica pe linie de arme si munitii, pentru instructor in poligonul de tragere.

                Persoana care indeplineste conditiile prevazute mai sus, trebuie sa depuna la organul de politie in a carui raza de competenta se afla domiciliul acestuia, o cerere scrisa insotita de urmatoarele documente in original si copie :

a)     actul de identitate ;

b)     certificatul de absolvire a cursului de instruire teoretica si practica pe linie de arme si munitii, pentru instructor in poligonul de tragere ;

c)      un certificat medical eliberat de o unitate sanitara specializata, cu cel mult 6 luni inaintea depunerii cererii ;

d)     actul de studii

e)     certificat de cazier judiciar ;

f)        aviz psihologic eliberat cu cel mult12 luni inaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat in conditiile legii ;

g)     dovada achitarii taxei prevazute de lege :

                                   -regim normal –15 zile –500.000 lei

                                   -regim de urgenta –10 zile –1.000.000 lei

 

 

                                                                                                                                                                                                                                       Sus  

 

                                                       

DOCUMENTELE NECESARE AUTORIZARII POLIGOANELOR DE TRAGERE

 

        Pentru autorizarea functionarii poligoanelor de tragere, persoana juridica interesata, trebuie sa depuna la organul de politie competent o cerere insotita de urmatoarele documente :

a)     certificatul de inmatriculare in registrul comertului si actul constitutiv al persoanei juridice, original si copie ;

b)     dovada detinerii legale a imobilului unde este situat poligonul, precum si documentele care atesta faptul ca acesta a fost construit si amenajat in conditiile legii ;

c)      certificatul de omologare al poligonului, eliberat in conditiile legii ;

d)     copii legalizate ale actelor de identitate, ale contractelor de munca si ale certificatelor de calificare profesionala sau ale altor documente avand aceeasi valoare juridica, precum si certificatele de cazier judiciar, pentru personalul desemnat sa administreze, intretina si supravegheze poligonul de tragere, pentru personalul desemnat sa supravegheze activitatile care se desfasoara in incinta acestor poligoane, repectiv pentru instructori ;

e)     dovada asiguararii poligonului cu punct de prim ajutor, precum si cu personal specializat in acordarea primului ajutor si asistentei medicale de urgenta in cazul eventalelor accidente specifice ;

f)        dovada existentei in cadrul poligonului, a echipamentelor individale de protectie in timpul tragerii, omologate de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor ;

g)     regulamentul de organizare si functionare a poligonului, semnat de conducatorul persoanei juridice, asociati sau, dupa caz, de administratorul acesteia ;

h)      dovada achitarii taxelor prevazute de lege pentru autorizare, care se  plateste la TREZORERIE :                                                

                                           -REGIM NORMAL –30 ZILE– 3.000.000 LEI 

                                           -REGIM DE URGENTA –10 ZILE – 5.000.000 LEI.

i)        imputernicire de reprezentare din partea persoanei juridice in cauza cu privire la persoana care depune documentele si solicita autorizatia.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                       Sus  

 

 

DOCUMENTELE NECESARE AUTORIZARII PERSOANELOR JURIDICE PENTRU A DETINE SI DUPA CAZ FOLOSI ARME LETALE SI MUNITII

 

          In vederea autorizarii corespunzatoare, persoana juridica interesata trebuie sa depuna o cerere la organul de politie in a carui raza de competenta se afla sediul, impreuna cu urmatoarele documente, in original si copie :

a)     certificatul de inmatriculare fiscala ;

b)     actul constitutiv din care sa rezulte faptul ca, potrivit obiectului de activitate, urmeaza sa detina sau, dupa caz, sa foloseasca arme si munitii ;

c)      certificatul de omologare si dovada detinerii legale a spatiului de depozitare a armelor si munitiilor letale, dotate cu sisteme de asigurare a securitatii acestora, la sediul, sau dupa caz, la punctele de lucru declarate comform legii ;

d)     contractele de munca si fisele posturilor persoanelor omologate ca armurieri, cu atributii de gestionare, administrare si intretinere a armelor, precum si ale persoanelor care urmeaza sa fie dotate cu arme si munitii pentru executarea atributiunilor de serviciu ;

e)     certificate de cazier judiciar pentru toti conducatorii, asociatii, administratorii si ale celorlalte persoane care urmeaza sa desfasoare activitati ce implica accesul efectiv la arme si munitii ;

f)        dovada indeplinirii conditiilor prevazute la art.15 alin.(1) lit. ,,e" si ,,g" din Lega 295/2004, prin certificate de absolvire a unui curs de instruire teoretica si practica in domeniul armelor si munitiilor, certificat medical si fisa de examinare psihologica de examinare psihologica, pentru persoanele fizice care vor desfasura activitati ce implica accesul efectiv la arme si munitii, cu exceptia celor prevazute la litera e) ;

g)     in cazul unei societati specializate de paza, contractul de prestari servicii incheiat de aceasta potrivit Legii nr. 333/2003, din care sa rezulte faptul ca urmeaza sa desfasoare una dintre activitatile prevazute la art.79 alin.(2) lit. ,,a"-,,c" din Legea 295/2004 care necesita folosirea de arme si munitii letale, precum si plan de paza aprobat de structura de ordine publica din cadrul organului de politie competent teritorial, anexat la fiecare contract de prestari servicii pentru paza si protectie, in care sunt mentionate obligatoriu numarul de posturi pentru care se solicita paza inarmata ;

h)      in cazul persoanelor juridice care detin poligoane de tragere in conditiile art. 85 din Legea 295/2004 planul de dotare cu arme si munitii, intocmit in conditiile legii

i) dovada achitarii tarifului prevazut de lege, pentru prestarea serviciului solicitat care se achita TREZORERIE :                                                   

                                            -REGIM NORMAL –30 ZILE– 3.000.000 LEI0 LEI

                                           -REGIM DE URGENTA –10 ZILE – 5.000.000 LEI.

      f)    imputernicire de reprezentare din partea persoanei juridice in cauza cu privire la persoana care depune documentele si solicita autorizatia.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                       Sus  

 

 

DOCUMENTELE NECESARE IN VEDEREA AUTORIZARII PERSOANELOR FIZICE  PENTRU PROCURARE, DETINERE, PORT SI FOLOSIRE A ARMELOR SI MUNITIILOR LETALE IN CONFORMITATE  CU PREVEDERILE LEGII NR.295/2004PRIVIND REGIMUL ARMELOR SI MUNITIILOR

 

  -Prima arma letala-

 

 1. Cerere tip (de la Biroul A.E.S.T) ;
 2. Actul de identitate al solicitantului, original si copie ;
 3. Certificat medical tip din care sa rezulte ca nu sufera de una din afectiunile stabilite de Ministerul Sanatatii care fac imposibila autorizarea pentru a detine sau, dupa caz, purta si folosi arme si munitii letale, si este apt sa detina astfel de arme si munitii ;
 4. Certificat de cazier judiciar ;
 5. Aviz psihologic din care sa rezulte ca solicitantul este apt sa detina, sa poarte si sa foloseasca arme si munitii letale ;
 6. Certificat de absolvire al unui curs de instruire teoretica si practica in domeniul armelor si munitiilor, organizat de o persoana juridica autorizata in acest sens, in original si copie ;
 7. Doua fotografii color cu dimensiunea (4×5 cm) ;
 8. Dovada achitarii taxelor pentru autorizare, prevazute de legislatia in vigoare ;
 9. Permis de vanatoare in original si copie, in cazul in care persoana solicita autorizarea procurarii armei numai pentru detinere ;
 10.  Carnetul de membru vanator in original si copie, vizat pe anul in curs, eliberat de o organizatie vanatoreasca legal constituita, afiliata la Asociatia Generala a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania-pentru arme lungi cu destinatia –vanatoare sau dupa caz, tir sportiv sau biatlon in cazul in care persoana solicita autorizarea procurarii armei in scopul portului si folosirii acesteia
 11.  Carnet de antrenor de tir sau biatlon eliberat de Agentia Nationala pentru Sport sau legitimatie de sportiv de tir sau biatlon, vizata la zi de Federatia Romana de Tir Sportiv sau de Federatia Romana de Schi si Biatlon, in original si copie, pentru arme de tir, iar in cazul in care persoana solicita autorizarea procurarii armei in scopul portului si folosirii, trebuie sa prezinte si o adeverinta din partea clubului sportiv la care este legitimat, care sa ateste accordul acestuia cu privire la folosirea armelor al caror proprietar este solicitantul, in cadrul antrenamentelor sau concursurilor oficiale la care urmeaza sa participe ;
 12.  Adeverinta care atesta, in cazul cetateanului roman, faptul ca titularul are calitatea prevazuta la art.14 alin.(2) lit. a) si b) din Legea nr.225/2004, eliberata de institutia competenta in acest sens, in cazul in care persoana solicita autorizarea procurarii armei de aparare si paza in scopul portului si folosirii acesteia.

Taxa de autorizare care se plateste la TREZORERIE :

                                  -regim normal –45 zile –1.000.000 lei

                                  - regim de urgenta –30 zile – 3.000.000 lei

      

Taxa de eliberare permis arma :

                                  - regim normal –45 zile –1.000.000 lei

                                  - regim de urgenta –30 zile – 3.000.000 lei

      

          POSESORII DE ARME CU AER COMPRIMAT SUNT RUGATI SA SE PREZINTE LA I.P.J. DAMBOVITA-BIROUL A.E.S.T. PENTRU A FI LUATI IN EVIDENTA SI A LI SE ELIBERA CERTIFICATUL DE DETINATOR PENTRU ASTFEL DE ARME.

          In vederea obtinerii certificatului de detinator vor depune la Biroul A.E.S.T. urmatoarele documente :

          - copie B.I. sau C.I. ;

          - copie factura de cumparare a armei cu aer comprimat ;

          - daca nu exista factura de cumparare, declaratie notariala pe propria raspundere cu toate datele de identificare a armei, data procurarii si persoana fizica sau juridica de la care ati procurat-o ;

          - arma pe care o detineti pentru verificarea datelor de identificare ale acesteia.    

 

 

                                                                                                                                                                                                                                       Sus  

 

        

DOCUMENTELE  NECESARE  IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI PENTRU PROCURAREA ARMELOR DE CATRE PERSOANA CARE ESTE TITULAR AL DREPTULUI DE DETINERE SAU, DUPA CAZ, DE PORT SI FOLOSIRE PENTRU CELE DIN ACEEASI CATEGORIE

 

  -A doua arma si urmatoarele-

 

        - Cerere tip (de la Biroul A.E.S.T) ;

        - Permisul de arma al solicitantului, original si copie ;

        - Actul de identitate al solicitantului, original si copie

       - Permis de vanatoare in original si copie, in cazul in care persoana solicita autorizatie pentru procurarea unei arme numai pentru detinere

        - Carnetul de membru vanator in original si copie, vizat pe anul in curs –pentru arme lungi cu destinatia- vanatoare sau dupa caz,tir

sportiv sau biatlon, in cazul in care persoana solicita autorizatie pentru procurarea armei in scopul portului si folosirii acesteia;

        - Carnet de antrenor de tir sau biatlon sau legitimatie de sportiv de tir sau biatlon in original si copie, vizate la zi pentru arme de tir,

iar in cazul in care persoana solicita autorizatie pentru procurarea armei in scopul portului si folosirii, trebuie sa prezinte si o adeverinta din partea clubului sportiv la care este legitimat ;

        - Dovada achitarii taxelor pentru eliberarea autorizatiei, in vederea procurarii armei prevazute de legislatia in vigoare.

        Taxa eliberare autorizatie cumparare arma se plateste la TREZORERIE :

                        -regim normal –45 zile – 1.000.000 lei

                       -regim de urgenta- 30 zile-3.000.000 lei

 

 

                                                                                                                                                                                                                                       Sus  

 

 

REGIMUL PROCURARII , DETINERII SI INSTRAINARII ARMELOR NELETALE (PISTOL SAU REVOLVER CONFECTIONAT PENTRU A IMPRASTIA GAZE NOCIVE IRITANTE SAU DE NEUTRALIZARE SI PROIECTILE DIN  CAUCIUC)

 

 -Persoane fizice-

 

 • Cetatenii romani sau straini cu sedere legala in Romania, care au implinit varsta de 18 ani si doresc sa procure arme neletale in scopul portului si folosirii, de la un armurier autorizat de pe teritoriul Romaniei, trebuie sa notifice, in prealabil organul de politie in a caror raza teritoriala isi au domiciliul solicitantii ;
 •  Notificarea se depune in forma scrisa si trebuie sa fie insotita de actul de identitate, original si copie, care sa ateste varsta solicitantului precum si dupa caz, sederea legala pe teritoriul Romania ;
 • In baza notificarii depuse organul de politie competent elibereaza dovada notificarii a carei valabilitate este de 30 de zile ;
 • In baza dovezii de notificare, solicitantul poate procura o arma neletala de la orice armurier autorizat si are obligatia ca, in termen de 5 zile de la procurare, sa se prezinte la organul de politie care a accordat dovada notificarii, in vederea eliberarii certificatului de detinator si a inscrierii armei procurate in acest document ;
 • Solicitantul trebuie sa prezinte organului de politie competent arma procurata, documentul care atesta faptul ca procurarea s-a facut in conditiile legii, si dupa caz, certificatul de atestare a indeplinirii conditiilor de omologare eliberate de autoritatea competenta.

 

                                                                                                                                                                                                                                       Sus  

 

 

DOCUMENTELE NECESARE SOCIETATILOR COMERCIALE PENTRU AVIZAREA ORGANIZARII JOCURILOR DE ARTIFICII CONFORM LEGII NR.126/1995, MODIFICATA PRIN LEGEA NR.464/2001 SI H.G. NR.954/2001

 

 

       1. Cerere de solicitare a avizarii in care trebuie sa se specifice :

                    -denumirea societatii cu indicarea sediului acesteia ;

                    -obiectul de activitate care prevede operatiunile cu materii explozive pentru care este autorizata cu indicarea numarului

                      autorizatiei, data eliberarii si perioada de valabilitate a vizei ;

                    -personalul care este desemnat sa execute focurile de artificii cu indicarea numelui, prenumelui, varstei, adresei de domiciliu

                     si a numarului carnetului de pirotehnist ;

                     -denumirea si pozitionarea exacta a locurilor unde se vor desfasura jocurile de artificii, precum si scopul organizarii  acestora (manifestari publice sau private) ;

                    -distantele minime fata de cladirile imediat adiacente cu indicarea denumirii acestora (locuinte, obiective industriale,  economice, comerciale, militare, parcuri etc.) ;

                  -denumirea si adresa persoanei fizice sau juridice care solicita societatii autorizate executarea de jocuri de artificii ;

                   -motivul solicitarii (detaliat) ;

                   -cantitatea, clasa si provenienta obiectelor pirotehnice folosite ;

                    -ora si durata executarii jocurilor de artificii.

2.Copie dupa statutul societatii (cod CAEN :5248, 5119, 5190)

3.Copie dupa autorizatia privind operatiunile cu materii explozive.

         4.Copie dupa carnetele de pirotehnist conform anexei 1 din Legea 126/1995.

      5.Tabel conform art. 1.2 din Legea 126/1995 cu indicarea   denumirii, cantitatii si a clasei din care fac parte obiectele pirotehnice ce vor fi folosite.

        6.Declaratie pe proprie raspundere prin care sa se specifice ca au fost luate toate masurile pentru prevenirea producerii de incendii, distrugeri sau vatamari corporale, cu indicarea mijloacelor folosite.

7.Avizul organului de pompieri competent pentru jocurile de artificii la care vor fi folosite obiecte pirotehnice din clasa IV.

            Toata documentatia mentionata trebuie depusa cu cel putin 3 zile inainte de data efectuarii focului de artificii.

        Nu se vor acorda avize pozitive pentru executarea focurilor de artificii societatilor economice care solicita sa le efectueze in urmatoarele locuri :

                     -in statiuni turistice, de odihna si tratament ;

                     -la mai putin de 50 de metri fata de blocurile de locuinte cu 4 etaje si la mai putin de 100 de metri fata de cele cu peste 4etaje;

                     -in locuri dens locuite ;

                     -la mai putin de 500 de metri fata de instalatiile electrice de inalta tensiune, de locurile de depozitare si livrare a combustibililor

lichizi si solizi (inclusiv statiile PECO), de instalatiile de gaze ;

                     -pe plajele de la Marea Neagra si in zonele adiacente ale acestora.                                                                               

                                                                                                                                      

Sus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultima actualizare în Joi, 01 Septembrie 2011 15:36