INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI DAMBOVITA
Bun venit pe pagina oficiala a I.P.J. Dambovita
INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI DAMBOVITA
Bun venit pe pagina oficiala a I.P.J. Dambovita
INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI DAMBOVITA
Bun venit pe pagina oficiala a I.P.J. Dambovita
INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI DAMBOVITA
Bun venit pe pagina oficiala a I.P.J. Dambovita
Tipărire

ALTE SITUATII DE PRELUNGIRE A DREPTULUI DE SEDERE

(Alte cazuri care nu sunt prevazute expres la prelungirea dreptului desedere si care vor fi solutionate punctual in functie de natura cererii)

 

 

 

1. STRĂINI DETASATI

a. documentul de trecere a frontierei (original si copie);

b. autorizatie de muncă (original si copie);

c. dovada detinerii legale a spatiului de locuit (original si copie);

d. dovada mijloacelor de întretinere -Trebuie să fie cel putin la nivelulsalariului mediu net pe economie.;

e. dovada asigurării sociale;

f. adeverintă medicală;

g. taxe.

 

2. STRĂINII ANGAJATI AI UNEI PERSOANE JURIDICE CU SEDIULÎNTR-UN STAT MEMBRU UE SAU SEE, DETASATłI :

a. documentul de trecere a frontierei (original si copie);

b. decizie de detasare (original si copie);

c. permis de sedere din statul membru UE sau SEE;

d. contractul de muncă încheiat între străinul detasat si persoana juridică în cauză,tradus si legalizat în conditiile legii;

e. dovada detinerii legale a spatiului de locuit (original si copie);

f. dovada mijloacelor de întretinere -Trebuie să fie cel putin la nivelul salariului mediu net pe economie.

g. dovada asigurării sociale;

h. adeverintă medicală;

i. taxe.

 

3. TRATAMENT MEDICAL ( Poate fi acordat si unui însotitor în conditiile legii)

a. document de trecere a frontierei (original si copie);

b. scrisoare de acceptare la o institutie medicală (scrisoarea va fi eliberată în conditiile art.68, alin.1, lit.b; după caz, la prelungirea dreptului de

sedere, va fi prezentată dovada necesitătii continuării tratamentului medical)

c. dovada detinerii legale a spatiului de locuit (dacă tratamentul este aplicat ambulatoriu)

d. dovada mijloacelor de întretinere (trebuie să fie la nivelul salariului mediu net pe conomie)

b. dovada asigurării sociale.

c. taxe.

 

 

 

4. ADMINISTRATORI AI UNEI SOCIETĂTI COMERCIALE.

a. documentul de trecere a frontierei (original si copie);

b. contractul de mandat valabil (in cazul în care străinul este numit administrator chiar prin actele constitutive ale societătii comerciale, în

locul contractului de mandat pot fi prezentate aceste documente)

c. certificat constatator din care să reiasă calitatea acestuia

d. adresă de la Oficiul National al Registrului Comertului (adresa din care să rezulte ca în ultimii doi ani nu a fost a asociat/actionar la

societatea comercială în cauză sau o altă persoană juridică)

e. documente din care să rezulte investitia realizată (in conditiile prevăzute la art. 68, alin. 1, lit. b1 , pct iv)

f. dovada mijloacelor de întretinere (trebuie să fie în cuantum de cel putin 500 euro lunar proveniti din activitatea desfăsurată conform

contractului de mandat)

g. dovada spatiului de locuit;

h. dovada asigurării sociale;

i. adeverintă medicală;

j. taxe.

 

5. FORMARE PROFESIONALĂ NEREMUNERATĂ

a. documentul de trecere a frontierei (original si copie);

b. actul constitutiv al institutiei de formare profesională;

c. contractul de formare profesională (in conditii prevăzute la art. 68, alin. 1, pct. b2. )

d. dovada mijloacelor de întretinere (la nivelul salariului minim net pe economie)

e. dovada spatiului de locuit;

f. dovada asigurării sociale;

g. adeverintă medicală;

h. taxe.

 

6. PROGRAME DE VOLUNTARIAT

a. documentul de trecere a frontierei (original si copie);

b. actul constitutiv al organizatiei (original si copie);

c. contractul de voluntariat (in conditiile prevăzute la art. 68, alin. 1, lit. b3.)

d. dovada mijloacelor de întretinere (la nivelul salariului minim net pe economie)

e. dovada spatiului de locuit;

f. dovada asigurării sociale;

g. adeverintă medicală;

h. taxe.

 

7. ALTE ACTIVITĂTI CARE NU CONTRAVIN LEGII ROMÂNE

a. document de trecere a frontierei (original si copie);

b. avizul autoritătilor competente (când este cazul) /

c. documente justificative din care să rezulte necesitatea sederii în România;

d. dovada mijloacelor de întretinere (trebuie să fie cel putin la nivelul salariului mediu net pe economie).

e. dovada asigurării sociale;

f. adeverintă medicală:

g. taxe.

 

8. APATRIZII DE ORIGINE ROMÂNĂcare sunt repatriati în baza unor întelegeri internationale la care România este parte fără

îndeplinirea conditiilor generale de acordare a dreptului de sedere temporară sunt exceptati de la toate conditiile generale.