INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI DAMBOVITA
Bun venit pe pagina oficiala a I.P.J. Dambovita
INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI DAMBOVITA
Bun venit pe pagina oficiala a I.P.J. Dambovita
INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI DAMBOVITA
Bun venit pe pagina oficiala a I.P.J. Dambovita
INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI DAMBOVITA
Bun venit pe pagina oficiala a I.P.J. Dambovita
Tipărire

SERVICIUL CRIMINALISTIC

COMPETENȚELE


Serviciului Criminalistic

 

 

 

Serviciul Criminalistic este structura de specialitate care desfăşoară activitatea de cercetare la faţa locului, dispune realizarea expertizelor şi constatărilor tehnico-ştiinţifice criminalistice, precum şi a lucrărilor specifice necesare identificării criminalistic.

Atribuţiile Serviciului Criminalistic se exercită pe domenii de activitate prin intermediul birourilor/compartimentelor din structura organizatorică.

Biroul de investigare tehnico-ştiinţifică a locului faptei are următoarele atribuţii principale:

-asigură efectuarea activităţii de cercetare la faţa locului în cazul infracţiunilor şi evenimentelor conform competenţelor şi reglementărilor în vigoare;

-desfăşoară activitatea criminalistică în spiritul sistemului de management al calităţii implementat la nivel central la Institutul de Criminalistică, conform standardelor de calitate şi normelor internaţionale în domeniu, sistem aflat în curs de implementare la nivelul serviciilor criminalistice din inspectoratele judeţene de poliţie;

-formulează propuneri pentru completarea/modificarea legislaţiei, precum şi a ordinelor, instrucţiunilor, regulamentelor şi metodologiilor cu caracter intern, care privesc activitatea criminalistică;

 

Compartimentul expertize şi constatări tehnico-ştiinţifice are următoarele atribuţii principale:

-efectuează expertize şi constatări tehnico-ştiinţifice în laboratoarele proprii sau în colaborare cu alte laboratoare de specialitate, în scopul obţinerii probatoriului ştiinţific, conform legii;

 

Compartimentul identificări judiciare are următoarele atribuţii principale:

-procedează, în condiţiile legii, în scopul identificării criminalistice a personelor care au săvârşit infracţiuni ori sunt suspecte de săvârşirea unor infracţiuni, identificarea victimelor dezastrelor naturale sau acţiunilor teroriste, cadavrelor sau persoanelor cu identitate necunoscută, la prelevarea sau după caz, la procesarea de amprente papilare, imagini faciale, semnalmente, semne particulare şi orice alte date biometrice stocate în baze de date criminalistice;

-participă la întruniri stiinţifice interne sau internaţionale, în scopul cunoaşterii, dezvoltării şi asimilării metodelor moderne din domeniile specifice de activitate.