În urma programării Centrului de Psihosociologie al M.A.I., în perioada 01.08-03.08.2016, candidaţii înscrişi  pentru concursul de admitere la unităţile de învăţământ ale M.A.I (Scoala de Agenti de politie " Vasile Lascar " – Campina, Scoala de Agenti de politie " Septimiu Muresan " Cluj-Napoca, etc),  vor fi evaluati psihologic, la sediul Şcolii de soferi "CVORUM  "situată în municipiul Târgovişte, str. Berzei, nr. 43.

Detalii

           Urmare adresei Centrului de Psihosociologie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne nr.4768654  din 06.06.2016, înregistrată la Serviciul Resurse Umane cu nr. 74402 din 08.06.2016, alăturat anexăm situaţia nominală a candidatilor înscrişi la concursurile de admitere in unitatile de invatamant si declarati INAPTI  PSIHOLOGIC,

Detalii

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, cu sediul în municipiul Târgovişte, b-dul Regele Carol I, nr. 64, recrutează candidaţi care au domiciliul/reşedinţa în judeţul Dambovita, pentru concursul de admitere la Academia de Poliție,,Alexandru Ioan Cuza’’ Bucuresti -Forma de învăţământ „frecvență redusa” - programul de studii universitare de licenţă, specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă-sesiunea 2016 (doar pentru agenţii de poliţie din cadrul M.A.I.), pentru locurile alocate I.G.P.R. (35 locuri) şi I.G.P.F. (8 locuri).

Detalii

În urma programării Centrului de Psihosociologie al M.A.I., în perioada 30.05-01.06.2015, candidaţii înscrişi  pentru concursul de admitere la Academia de Poliţie  " Alexandru Ioan Cuza" Bucureşti, Scoala de agenti de politie " Vasile Lascar " Campina şi la unităţile de învăţământ ale M.Ap.N  pentru locurile alocate M.A.I,  vor fi evaluati psihologic, la sediul Şcolii de soferi "CVORUM  "situată în municipiul Târgovişte, str. Berzei, nr. 43.

Detalii

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, cu sediul în municipiul Târgovişte, b-dul Carol I, nr. 64, recrutează candidaţi pentru concursul de admitere, la forma de invatamant „cu frecventa”:

  • in unitati de invatamant postliceal (scoli postliceale) ale M.A.I. si M.Ap.N. (pe locuri ale M.A.I. )
  • si in unitati de invatamant superior ale  M.A.I. , M.Ap.N. (pe locuri ale M.A.I. ) si S.R.I. (pe locuri ale M.A.I. ), dupa cum urmeaza:

Detalii