În conformitate cu prevederile dispoziției IGPR/ DMRU  nr. 520324 din 31.08.2017, privind înscrierea candidaților la concursul de admitere la Școla de Agenți de Poliție “Vasile Lascar” Câmpina – sesiunea 2017, vă comunicăm faptul că înscrierea și eliberarea legitimațiilor de concurs va avea loc în perioada 02-03.09.2017 la sediul Școlii de Agenți de Poliție “Vasile Lascar” Câmpina

Detalii

Se completeaza anunţul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița nr.  74782 din 19.04.2017 privind recrutarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne - sesiunea 2017, după cum urmează:

Detalii

              Urmare adresei Centrului de Psihosociologie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne înregistrată cu nr. 5132133/07.08.2017, privind rezultatul evaluarii psihologice a candidaților înscriși pentru concursul de admitere la Școala de agenți de poliție " Vasile Lascar " Câmpina

Detalii

ANUNȚ - în atenția candidaților pentru concursurile de admitere în unitățile de învățământ postliceale ale M.A.I.

Detalii

În urma programării efectuate de Centrul de Psihosociologie al M.A.I., în perioada 01-02.08.2017, candidaţii înscrişi  pentru concursul de admitere la Școala de agenți de poliție " Vasile Lascar " Câmpina, vor fi evaluați psihologic, la sediul Școlii de șoferi "CVORUM" situată în municipiul Târgovişte, str. Berzei, nr. 43, judetul Dâmbovița.

Detalii

Având în vedere precizările Centrului de Psihosociologie al M.A.I privind planificarea candidaţilor la concursurile de admitere în unităţile de învăţământ ale M.A.I. pentru evaluarea pshihologică, care se va desfăşura în perioada 31 iulie 2017-04 august 2017.

Detalii

              Urmare adresei Centrului de Psihosociologie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne înregistrată cu nr. 5131237/06.06.2017, privind rezultatul evaluarii psihologice a candidaților înscriși pentru concursul de admitere la Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" Bucureşti, Academia de Informații "Mihai Viteazul" și la unităţile de învăţământ ale M.Ap.N, anexăm alăturat situaţia nominală cu rezultatele obţinute la testarea psihologică organizată la nivelul I.P.J. Dâmbovița din perioada 29 - 30.05.2017, după cum urmează:  

Detalii

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, cu sediul în municipiul Târgovişte, b-dul Regele Carol I, nr. 64, recrutează candidaţi pentru concursul de admitere, la forma de invatamant „cu frecventa”:

  • in unitati de invatamant postliceal (scoli postliceale) ale M.A.I. si M.Ap.N. ( pe locuri ale M.A.I. )
  • și in unitati de invatamant superior ale  M.A.I. , M.Ap.N. (pe locuri ale M.A.I. ) si S.R.I.  (pe locuri ale M.A.I. ), dupa cum urmeaza:

Detalii

Având în vedere Dispoziţia Directorului Centrului de Psihosociologie al M.A.I. nr. 5125012/08.05.2017 privind evaluarea psihologică a candidaţilor recrutaţi în vederea participării la probele de selecţie organizate pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI, în perioada 29.05-30.05.2017

Detalii

         În conformitate cu prevederile Dispoziției DGMRU nr. II/17590/14.03.2017, Inspectoratul de Poliție Judeţean Dâmboviţa, desfășoară activitatea de verificare a aptitudinilor fizice  pentru admiterea la Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza” București, pentru forma de învatământ frecventă redusă – sesiunea 2017.

Detalii

Având în vedere precizările Centrului de Psihosociologie al M.A.I privind planificarea candidaţilor la concursurile de admitere în unităţile de învăţământ ale M.A.I. pentru evaluarea pshihologică, care se va desfăşura în perioada 31 iulie 2017-04 august 2017.

Detalii