Urmare adresei Centrului de Psihosociologie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne înregistrată cu nr. 5131237/06.06.2017, privind rezultatul evaluarii psihologice a candidaților înscriși pentru concursul de admitere la Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" Bucureşti, Academia de Informații "Mihai Viteazul" și la unităţile de învăţământ ale M.Ap.N, anexăm alăturat situaţia nominală cu rezultatele obţinute la testarea psihologică organizată la nivelul I.P.J. Dâmbovița din perioada 29 - 30.05.2017, după cum urmează:  

Detalii

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, cu sediul în municipiul Târgovişte, b-dul Regele Carol I, nr. 64, recrutează candidaţi pentru concursul de admitere, la forma de invatamant „cu frecventa”:

  • in unitati de invatamant postliceal (scoli postliceale) ale M.A.I. si M.Ap.N. ( pe locuri ale M.A.I. )
  • și in unitati de invatamant superior ale  M.A.I. , M.Ap.N. (pe locuri ale M.A.I. ) si S.R.I.  (pe locuri ale M.A.I. ), dupa cum urmeaza:

Detalii

Având în vedere Dispoziţia Directorului Centrului de Psihosociologie al M.A.I. nr. 5125012/08.05.2017 privind evaluarea psihologică a candidaţilor recrutaţi în vederea participării la probele de selecţie organizate pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI, în perioada 29.05-30.05.2017

Detalii

         În conformitate cu prevederile Dispoziției DGMRU nr. II/17590/14.03.2017, Inspectoratul de Poliție Judeţean Dâmboviţa, desfășoară activitatea de verificare a aptitudinilor fizice  pentru admiterea la Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza” București, pentru forma de învatământ frecventă redusă – sesiunea 2017.

Detalii