Având în vedere planificarea efectuată de Centrul de Psihosociologie al M.A.I., în perioada 04-05.06.2018, candidaţii înscrişi  pentru concursurile de admitere la Academia de Poliţie " Alexandru Ioan Cuza" Bucureşti, Academia Națională de Informatii "Mihai Viteazul" și la unităţile de învăţământ ale M.Ap.N. (pentru locurile alocate M.A.I),  vor fi evaluați psihologic.

Evaluarea psihologică se va realiza la sediul Școlii de șoferi "CVORUM" din municipiul Târgovişte, str. Berzei, nr. 43, judetul Dâmbovița, conform următoarei planificări:

Detalii

Avand in vedere prevederile Legii educației naționale nr.I/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile și completarile ulterioare, ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane in unitatile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificarile și completarile ulterioare, ale O.M.A.I. nr.35/2014 privind măsurile de sprijin acordate polițiștilor încadrați într-un grad de invaliditate și familiilor acestora, precum și familiilor polițiștilor decedați, cu modificările și completările ulterioare.In conformitate cu prevederile Dispoziției Directorului General al D.G.M.R.U. nr.II/17278 din 01.02.2017 privind recrutarea candidaților pentru admiterea în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I.,ale Dispoziției Directorului General al D.G.M.R.U. nr. II/17582 din 14.03.2017 pentru aprobarea Metodologiei –cadru privind organizarea și desfășurarea concursurilor de admitere în unitățile de învățământ postliceal ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Dispozitiei Directorului General al D.G.M.R.U. nr. ll/17635 din 16.04.2018 privind recrutarea candidatilor pentru participarea la sesiunile de admitere organizate în 2018 și ianuarie 2019 în instituțiile de învățământ care pregătesc personal  pentru nevoile M.A.I., ale Dispoziției Inspectorului General al Poliției Române nr.44 din 21.06.2017 pentru aprobarea metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în unitățile de învățământ postliceal ale I.G.P.R., cu modificările și completările ulterioare în conformitate cu prevederile H.G. nr.136/2017 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2017 – 2018, cu modificările ulterioare și ale H.G. nr.131/2018 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2018/2019 și în conformitate cu prevederile Dispoziției Inspectorului General al Poliției Române nr.47/25.04.2018 privind recrutarea și selecția  candidaților pentru admiterea în instituțiile de învățământ care realizează formarea inițială a personalului pentru nevoile M.A.I., sesiunile 2018 și ianuarie 2019,  în temeiul art. 10 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și functionarea Politiei Romane, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare,

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, cu sediul în municipiul Târgovişte, b-dul Regele Carol I, nr. 64, recrutează candidaţi pentru concursul de admitere, la forma de învațământ „cu frecvență”:

  • în unități de învațământ postliceal (școli postliceale) ale M.A.I. si M.Ap.N. ( pe locuri ale M.A.I. )
  • în unități de învățământ superior ale  M.A.I. , M.Ap.N. (pe locuri ale M.A.I. ) si S.R.I.  (pe locuri ale M.A.I. ), după cum urmează:

Detalii

În zilele de 10.01-11.01.2018 între orele 08.00-16.00 se va desfășura activitatea de înscriere și eliberare a legitimațiilor de concurs, pentru candidații înscriși la concursul de admitere sesiunea ianuarie 2018, la sediul școlii de agenți de poliție “Vasile Lascăr” Câmpina, situate în municipilu Câmpina, bulevardul Carol I nr. 145 jud Prahova.

Detalii

Având în vedere precizările Direcției Medicale din Ministerul Afacerilor Interne nr. 4524326/14.12.2017 și perioada scurtă de timp stabilită pentru înregistrarea, finalizarea și concluzionarea fișelor medicale, se prelungește termenul de depunere a dosarelor pentru concursul de admitere in unitățile de învățământ postliceal ale M.A.I. până la data de 29.12.2017 ora 14:00, pentru candidații care au înregistrat fișele medicale la Centrul Medical Județean Dâmbovița până la data de 21.12.2017, inclusiv și nu au finalizat fișa medicală până la această dată.

Detalii