Candidaţii recrutaţi de către I.P.J. Dâmboviţa care au fost declaraţi „NEADMIS” / „RESPINS” la concursul de admitere organizat de Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”București  - sesiunea de admitere Octombrie-Decembrie 2022, pot solicita (pe bază de cerere – model anexat), în baza cărţii de identitate, restituirea documentelor depuse la dosarul de candidat, la sediul I.P.J Dâmboviţa din Târgovişte,  Bulevardul Carol I, nr. 64, în fiecare zi de marți, în perioada 21.03-25.04.2023, în intervalul orar 13:00-15:00.

Detalii

În vederea continuării procesului de selecție și având în vedere adresa Școlii de Agenți de Poliție “Vasile Lascăr” Câmpina cu numărul 264447/02.02.2023, prin care ni se comunică faptul că un candidat a fost declarat “RETRAS LA PROBA MEDICALĂ”, următorul candidat  se va prezenta la Cabinetul Medical Județean Dâmbovița cu sediul în municipiul Târgoviște, bulevardul Regele Carol I, nr. 64, având asupra lor documentul de identitate, pentru demararea procedurii de examinare medicală (deschidere fișei medicale), după următorul program:

Detalii

În vederea continuării procesului de selecție și având în vedere adresele Școlii de Agenți de Poliție “Vasile Lascăr” Câmpina cu numerele 264258/20.01.2023, respectiv 264304/26.01.2023, prin care ni se comunică faptul că doi candidați au fost declarați “INAPT MEDICAL”, următorii candidați  se vor prezenta la Cabinetul Medical Județean Dâmbovița cu sediul în municipiul Târgoviște, bulevardul Regele Carol I, nr. 64, având asupra lor documentul de identitate, pentru demararea procedurii de examinare medicală (deschidere fișei medicale), :

Detalii

În vederea continuării procesului de selecție și având în vedere adresa Școlii de Agenți de Poliție “Vasile Lascăr” Câmpina cu numărul 264132/16.01.2023, prin care ni se comunică faptul că un candidat a fost declarat “INAPT MEDICAL”, următorul candidat  se va prezenta la Cabinetul Medical Județean Dâmbovița cu sediul în municipiul Târgoviște, bulevardul Regele Carol I, nr. 64, având asupra lor documentul de identitate, pentru demararea procedurii de examinare medicală (deschidere fișei medicale), după următorul program:

Detalii

În vederea continuării procesului de selecție și având în vedere adresa Școlii de Agenți de Poliție “Vasile Lascăr” Câmpina cu numărul 111649/30.11.2022, prin care ni se comunică faptul că un candidat a fost declarat “INAPT MEDICAL”, următorul candidat  se va prezenta la Cabinetul Medical Județean Dâmbovița cu sediul în municipiul Târgoviște, bulevardul Regele Carol I, nr. 64, având asupra lor documentul de identitate, pentru demararea procedurii de examinare medicală (deschidere fișei medicale), după următorul program:

Detalii

Planificarea în vederea deschiderii fișei medicale de către candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere în învățământul postliceal al M.A.I. – sesiunea octombrie –decembrie 2022-

Detalii

În vederea continuării procesului de selecție, candidații recrutați de către Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere la școlile postliceale ale M.A.I., sesiunea octombrie-decembrie 2022, se vor prezenta la Cabinetul Medical Județean Dâmbovița cu sediul în municipiul Târgoviște, bulevardul Regele Carol I, nr. 64, având asupra lor documentul de identitate, pentru demararea procedurii de examinare medicală (deschidere fișei medicale), după următorul program:

Detalii

Candidaţii recrutaţi de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmbovita în vederea participării la concursul de admitere la şcolile postliceale ale M.A.I vor susţine proba de evaluare a cunoștințelor, în data de 10.12.2022 la Universitatea „Valahia” din Târgovişte, strada Aleea Sinaia 13, Corpul A (lângă Dedeman).

Detalii

privind rezultatul contestațiilor formulate de către candidații recrutați pentru admiterea la unitățile de învățământ postliceal al M.A.I. , sesiunea octombrie-decembrie 2022 care au fost declarați INAPT ca urmare a susținerii evaluării psihologice, după cum urmează:  

Detalii

Candidaţii recrutaţi de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmbovița în vederea participării la concursul de admitere la Școala de Agenți de Poliție “Vasile Lascăr” Câmpina, vor putea urmări rezultatele probelor de evaluare a performanțelor fizice prin accesarea următorului link: www.scoalapolitie.ro/admitere 

Detalii

Lista candidaților care au susținut proba de evaluare a performanței fizice la centrul zonal de selecție Școala de Agenți de Poliție “Vasile Lascăr” Câmpina în data de 24.11.2022

Detalii

Candidaţii recrutaţi de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmbovița în vederea participării la concursul de admitere la şcolile postliceale ale M.A.I vor putea urmări graficul desfășurării probelor de evaluare a performanțelor fizice prin accesarea următorului link: www.scoalapolitie.ro/admitere .

Detalii

    REVENIRE LA ANUNȚUL cu nr. 84958/11.11.2022 privind rezultatele la evaluarea psihologică susținută în zilele de 5.11.2022 și 06.11.2022 a candidaților înscriși la concursul de admitere în învățământul postliceal al M.A.I- sesiunea octombrie-decembrie 2022                 

Detalii

A N U N Ţ- privind rezultatele la evaluarea psihologică susținută în zilele de 5.11.2022 și 06.11.2022 a candidaților înscriși la concursul de admitere în învățământul postliceal al M.A.I- sesiunea octombrie-decembrie 2022

Detalii

Candidaţii recrutaţi de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmbovița în vederea participării la concursul de admitere la şcolile postliceale ale M.A.I vor susține evaluarea psihologică, în ziua de 6  noiembrie a.c, la sediul Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza - București, Aleea Privighetorilor nr.1-3, sector 1 după cum urmează:

Detalii

Candidaţii recrutaţi de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmbovița în vederea participării la concursul de admitere la şcolile postliceale ale M.A.I vor susține evaluarea psihologică, în zilele de 5 și 6  noiembrie a.c, la sediul Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza - București, Aleea Privighetorilor nr.1-3, sector 1 

Detalii

Inspectoratul de Politie Judeţean Dâmboviţa, cu sediul în municipiul Târgovişte, Bulevardul Regele Carol I, nr. 64 jud. Dâmboviţa, recrutează candidaţi pentru concursul de admitere în cadrul unitățior de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea octombrie-decembrie 2022

Detalii

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare și adresa Inspectorului General al Poliției Române nr. 560341 din 01.09.2022 privind recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru admiterea în unitățile de învățământ postliceal din subordinea IGPR, vă postam alăturat Tematica și Bibliografia pentru concursul de admitere în unitățile de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne sesiunea octombrie-decembrie 2022.

 

Detalii