12 Octombrie 2017Sursa: IPJ DÂMBOVIŢA

COMUNICAT DE PRESĂ Ce este petiţia?

Prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poștă electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes jutețean sau local, precum și regiilor autonome.

Care sunt condiţiile de validitate?

- să fie semnată;

- să conţină datele complete de identificare a petentului.

Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau in considerare şi se clasează.

Pentru ca fiecare cetăţean să se poată folosi de acest drept, petiţiile sunt scutite de taxă.