Adresa: RĂCARI, Aleea Pompierilor nr.1, tel: 0245/658575, județul Dâmbovița

Program de audiențe la sediul Poliției Orașului Răcari

 Subcomisar de poliție DUMITRACHE MARIUS-CĂTĂLIN                                                  

 Șeful Poliției Orașului Răcari

 MIERCURI: 10:00-12:00

 VINERI: 09:00-11:00

Răcari este un oraş în judeţul Dâmboviţa, Muntenia, România, oraş cunoscut până în 1911 sub numele de Podul Bărbierului. A fost declarat oraş prin Legea nr. 543 din 25 noiembrie 2004

Ca unitate administrativ-teritorială, oraşul Răcari a fost atestat prin anul 1725, printr-o cruce ridicată de starostele bărbierilor din Bucureşti, fiind cunoscută sub primul nume de comuna Podul Bărbierului, datorită podului peste pârâul Ilfovăţ, ridicat de acelaşi bărbier pe drumul ce lega Bucureştiul de Câmpulung. Crucea a fost ulterior mutată în curtea moşierului Gh. Meitanii la inceputul secolului al XX-lea. Pe cruce se arată că a fost ridicată de Ştefan Vătaful de bărbieri şi de alţi meşteri de refetul său. De atunci, punctul a început să se numească Podul Bărbierului şi drumul între Târgovişte şi Bucureşti a început să fie scurtat pe aici.

Din punct de vedere istoric, trecutul oraşului Răcari a preocupat mulţi oameni vrednici de laudă, care au lăsat în urmă studii şi documente preţioase. Cea mai importantă lucrare în acest sens este o monografie a satului Răcari, editată în 1939 în Târgovişte la Tipografia şi Legătoria de cărţi "Viitorul", sub semnătura magistratului Nicolae M. Popescu-Răcăreanu, sub titlul "Moşnenii Răcăreni-Ot Boanga". În această monografie se vorbeşte despre un ins care şi-a aşezat aici locuinţa şi că acesta s-a numit Ghimpatul. Aşezarea a fost la început pe malul drept al pârâului Colentina, aşa cum reiese din actul de împărţeală din data de 6 februarie 1756.

La dezvoltarea satului contribuie şi faptul că satul Răcari se află la jumătatea drumului dintre Bucureşti şi Târgovişte, situaţie ce a impus dezvoltarea comerţului în jurul locurilor de han în cele din urmă ajungând a fi un apreciat centru comercial.

În 1865, satul a luat denumirea oficială de Podul Bărbierului, denumire ce durează până în 1911, când localitatea ia denumirea de Răcari, denumire ce se păstrează şi astăzi.

În Ghergani este înmormântat, împreună cu familia sa, Ion D. Ghica, fost Bei de Samos, şi un mare scriitor, care a construit în anul 1872 o staţie de cale ferată, apoi Şcoala generală, cladirea Judecătoriei Plasa Ghergani şi multe alte obiective social-culturale.

În anul 1948, satul Răcari este declarat oraş pentru o perioadă de 2 ani iar până în anul 1968 la împărţirea administrative-teritorială este raion şi implicit reşedinţă de raion iar cu înfiinţarea judeţelor redevine comuna până în anul 2005 când prin Legea 543/2004 redevine oraş din ianuarie 2005.

Oraşul Răcari este o localitate a cărei economie nu are o ramură preponderentă şi există un echilibru între producţia agricolă şi cea industrială.Principalele ramuri industriale sunt:metalurgie,prelucrare a lemnului,confecţii şi textile. Deasemena funcţionează un număr de aproximativ 150 de agenţi economici în diferite domenii de activitate.

Aşezare geografică şi relief

Oraşul Răcari, din Judeţul Dâmboviţa, este situat la jumătatea distanţei dintre Bucureşti şi Târgovişte, pe D.N. 71. Această localitate are suprafaţă de 7.894 ha, din care 5.530 ha, teren agricol. Este localizat pe hartă la 440 38’Nord, 250 44’Est. Localitatea este aşezată în partea de S-E a judeţului şi cuprinde un număr de 7 cartiere (sate), după cum urmează: Ghergani, Mavrodin, Ghimpaţi, Colacu, Săbieşti, Bălăneşti şi Stăneşti şi are următoarele vecinătăţi: la nord Com. Bilciureşti şi Com. Cojasca, la Sud Com. Tărtăşeşti, Ciocăneşti, Slobozia Moară şi Lunguleţu, la Est Com. Butimanu, la Vest Com. Conţeşti şi Cornăţelu.

Suprafaţa totală administrativă ce revine în competenţă subunităţii de poliţie, este de 7.894 ha.

Teritoriul administrativ al oraşului are o suprafaţă de 7.894 ha, din care 5.530 ha – teren agricol, 1.732 ha - teren silvic şi 632 ha – teren neagricol.

Total populaţie = 7.190 locuitori, care trăiesc în 5.683 locuinţe, structura acesteia prezentându-se astfel:

Oraş Răcari – 2.580 locuitori în 937 gospodării;

Cartier Ghergani – 860 locuitori în 380 gospodării;

Cartier Mavrodin – 1200 locuitori în 320 gospodării;

Cartier Ghimpaţi – 990 locuitori în 345 gospodării;

Cartier Colacu – 1170 locuitori în 450 gospodării;

Cartier Săbieşti – 520 locuitori în 220 gospodării;

Cartier Bălăneşti – 270 locuitori în 89 gospodării;

Cartier Stăneşti – 310 locuitori în 120 gospodării;

Total locuitori = 7.190; Total gospodării = 2.861;

În arondarea subunităţii de poliţie intră Secţia 12 Poliţie Rurală Tărtăşeşti care are în coordonare comunele, respectiv Brezoaele, Conţeşti, Ciocăneşti, Crevedia, Slobozia Moară şi Tărtăşeşti.

Unităţi publice:

Primăria Răcari;

Parchetul Răcari;

Judecătoria Răcari;

Poliţia Oraşului Răcari;

Detaşamentul Răcari de Pompieri Militari I.S.U. „Basarab I” Dâmboviţa;

Ocolul Silvic Răcari cu 4 cantoane silvice;

Obiective economico-comerciale;

Unităţi de învăţământ existente pe raza de competenţă:

Liceul Teoretic „Ion Ghica”;

4 Şcoli gimnaziale cu clasele I – VIII;

1 Şcoală primară cu clasele I – IV;

6 Grădiniţe preşcolare;

Unităţi medicale existente pe raza de competenţă:

Centru Medico – Social;

Cabinete medicale individuale – 4;

Staţie Ambulanţă;

Farmacii – 4;

Unităţi de cult:

Biserici Ortodoxe – 6;

Biserică Penticostală;

Reţeaua stradală de la nivelul zonei de competenţă se prezintă astfel:

D.N. – 71 – Târgovişte – Răcari – Bâldana – Bucureşti;

D.J. – 711 A – Potlogi – Ghergani – Cojasca;

D.J. 601 A – Răcari – Brezoaele;

D.C. 43 A – Răcari – Ghimpaţi – Cojasca;

D.C. 44 – Bălăneşti – Călugăreni;

Lungimea reţelei stradale din zona de competenţă este de 57,4 Km, din care 10,3 Km drum modernizat asfaltat şi 47,1 Km drum nemoderrnizat pietruit;

Localitatea este tranzitată de calea ferată Titu – Bucureşti, care traversează zona sudică a oraşului prin cartierul Ghergani.