COMPETENȚELE

Serviciului de Investigaţii Criminale 

 

Serviciul de Investigaţii Criminale este structura de specialitate care desfăşoară activităţi în vederea combaterii infracţiunilor îndreptate împotriva persoanei, avutului public şi privat, precum şi a celor care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială.

Atribuţiile Serviciului de Investigaţii Criminale se exercită pe domenii de activitate prin intermediul compartimentelor din structura organizatorică.

 

BIROUL COMBATEREA INFRACŢIUNILOR CONTRA PATRIMONIULUI

 

Structurile de investigaţii criminale ale Poliției Române desfășoară, potrivit regulamentelor de organizare și funcționare ale unităților la nivelul cărora sunt constituite, activitățile specifice ce revin potrivit legii pentru combaterea infracţiunilor:

a)        tâlhării;

b)        furturi cu mod de operare deosebit din locuinţe, societăţi comerciale;

c)        diverse: furturi din buzunare, genţi, poşete, precum şi alte fapte date în competenţa structurii de investigaţii criminale;

d)        distrugeri, înşelăciuni, falsuri şi uzuri de fals de natură judiciară;

e)        delincvenţa juvenilă;

f)         furturi de şi din autovehicule, traficul intern şi internaţional de autoturisme furate, înşelăciuni, falsuri şi uzuri de fals de natură judiciară care au legătură cu linia de muncă.

g)        protejarea patrimoniului cultural naţional;

h)        autorizarea deţinerii/comercializării detectoarelor de metale;

i)         asistenţă judiciară şi poliţienească internaţională;

j)         grupări infracţionale, proxenetism si distrugeri prin incendiere;

k)        investigarea infractiunilor comise impotriva sigurantei sistemelor informatice si a infractiunilor comise prin intermediul sistemelor informatice.

 

BIROUL SUPRAVEGHERI JUDICIARE

 

Structurile de supraveghere judiciară ale Poliției Române desfășoară, potrivit regulamentelor de organizare și funcționare ale unităților la nivelul cărora sunt constituite, activitățile specifice ce revin potrivit legii organului de supraveghere pentru:

a)        supravegherea respectării de către inculpat a obligațiilor care îi revin pe durata controlului judiciar;

b)        supravegherea respectării de către inculpat a obligațiilor care îi revin pe durata controlului judiciar pe cauțiune;

c)        supravegherea respectării măsurii arestului la domiciliu sau/și a obligațiilor impuse inculpatului pe durata acesteia;

d)        gestionarea evidențelor persoanelor condamnate faţă de care s-au dispus interdicţii şi a personelor liberate din penitenciar.

 

COMPARTIMENTUL COMBATEREA INFRACŢIUNILOR CONTRA PERSOANEI

 

Structurile de investigaţii criminale ale Poliției Române desfășoară, potrivit regulamentelor de organizare și funcționare ale unităților la nivelul cărora sunt constituite, activitățile specifice ce revin potrivit legii pentru combaterea infracţiunilor:

a)        contra vieţii, integrităţii corporale sau sănătăţii, asupra unui membru de familie, asupra fatului si privind obligatia de asistenta a celor in primejdie;

b)        contra libertăţii persoanei;

c)        privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile;

d)        combaterea infractiunilor contra libertatii si integritatii sexuale;

e)        ce aduc atingere domiciliului si vietii private;

f)         de rasism, xenofobie, extremism şi alte forme de intoleranţă.

 

COMPARTIMENTUL URMĂRIRI

 

Structurile de investigaţii criminale ale Poliției Române desfășoară, potrivit regulamentelor de organizare și funcționare ale unităților la nivelul cărora sunt constituite, activitățile specifice ce revin potrivit legii pentru urmărirea şi identificarea unor categorii de persoane, cadavre şi obiecte:

a)        persoanele împotriva cărora au fost emise mandate de executare a pedepsei, mandate de arestare preventivă, mandate europene de arestare, minorii care se sustrag de la executarea măsurii internării într-un centru de reeducare/detenţie, dispusă prin hotărâre judecătoreasca, persoanele obligate la tratament medical, care se sustrag aducerii lor la îndeplinire;

b)        evadaţii din starea legală de reţinere sau detenţie ;

c)        dezertorii;

d)        persoane care au fugit din instituţiile de profil unde erau internate ;

e)        persoanele dispărute/plecate voluntar de la domiciliu, minori/majori;

f)         persoanele şi cadavrele cu identitate necunoscută;

g)        cetăţenii străini urmăriţi prin O.I.P.C. - INTERPOL şi străini împotriva cărora autorităţile române au dispus expulzarea, ridicarea sau limitarea dreptului de  şedere în România, care au dispărut;

h)        documentele şi bunurile din dotarea unor instituţii ale administraţiei de stat ce au fost furate ori pierdute şi care pot conduce la divulgarea unor secrete ori să fie utilizate în comiterea de infracţiuni, cât şi obiectele corp delict rezultate din / folosite la comiterea unor fapte penale pe teritoriul României sau în străinătate.

 

 COMPARTIMENTUL CERCETĂRI PENALE 

Are următoarele atribuţii principale:

-efectuează, cu respectarea cadrului normativ în vigoare, activitatea de cercetare penală în dosarele cu autori cunoscuţi;

-efectuează actele de cercetare penală dispuse de procuror în cauzele în care urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de către acesta;

-cooperează cu personalul structurilor specializate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Public şi Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, pentru aplicarea metodelor ştiinţifice şi mijloacelor criminalistice, în scopul creşterii eficienţei în activitatea de prevenire şi combatere a criminalităţii.