Data concursului Data postarii Afişează

În conformitate cu prevederile art. 31 din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi ale Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar [...]

Citeşte tot

A N U N Ţ privind organizarea de către I.P.J. DÂMBOVIȚA a examenului pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul inspectoratului În conformitate cu prevederile art. 31 [...]

Citeşte tot

CONCURS / EXAMEN: pentru ocuparea funcţiei de Şef Post Poliție la Postul de Poliție Comunala Vulcana Pandele, cu recrutare din sursă internă (agenţi de poliţie din cadrul Poliţiei Române).

Citeşte tot

În conformitate cu prevederile art. 27^46 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului M.A.I. nr. 140 din 2 septembrie 2016 privind activitatea de management resurse umane în [...]

Citeşte tot

În conformitate cu prevederile art. 27^46 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului M.A.I. nr. 140 din 2 septembrie 2016 privind activitatea de management resurse umane în [...]

Citeşte tot

Proba ,,interviu” din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor vacante de ofițeri – specialitatea investigații criminale din cadrul I.P.J. Dâmbovița , prin trecerea agenților de poliție absolvenți de studii superioare în corpul [...]

Citeşte tot
Data postarii: 14 Septembrie 2017

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile art. 27^46 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului M.A.I. nr. 140 din 2 septembrie 2016 privind activitatea de management resurse umane în [...]

Citeşte tot
Data postarii: 30 August 2017
Data concursului: 30 August 2017

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile art. 27^46 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului M.A.I. nr. 140 din 2 septembrie 2016 privind activitatea de management resurse umane în [...]

Citeşte tot

TABEL cu rezultatele FINALE obţinute la concursul pentru ocuparea postului vacant de ofițer, specialitatea-INVESTIGAREA CRIMINALITĂȚII ECONOMICE, prin trecerea agenților de poliție absolvenți de studii superioare în corpul ofițerilor

Citeşte tot

TABEL cu rezultatele obţinute la concursul pentru ocuparea celor 3 (trei) posturi vacante de ofițeri, specialitatea-INVESTIGAȚII CRIMINALE, prin trecerea agenților de poliție absolvenți de studii superioare în corpul ofițerilor, după [...]

Citeşte tot

TABEL cu rezultatele obţinute la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de ofițeri, specialitatea-INVESTIGAȚII CRIMINALE, prin trecerea agenților de poliție absolvenți de studii superioare în corpul ofițerilor

Citeşte tot