1.Proiectul  OLAF/2014/D5/010 “Întărirea capacităţii operaţionale a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa prin achiziţionarea de tehnică de ultimă generaţie folosită pentru lupta împotriva fraudei”, finanţat de Oficiul European de Luptă Antifraudă , ca parte a programului HERCULE II 2013 în valoare de 126.616 EURO din care 51.055 EURO fonduri europene. Perioada de implementare: 07.03.2014 – 31.07.2015. Acesta vizează achiziţia de echipamente tehnice pentru analiza probelor digitale, calculatoare şi imprimante multifuncţionale, pentru susţinerea activităţilor care contribuie la îmbunătăţirea capacităţilor de investigare şi probare a infracţiunilor de producere şi comerţ ilegal de tutun şi ţigarete de contrabandă şi contrafăcute.

2.Proiectul HOME/2012/ISEC/AG/FINEC/4000003876 „Uniţi împotriva corupţiei” finanţat prin Programul de prevenire şi combatere a criminalităţii în perioada 2007-2013” (ISEC) în valoare de 274.017,98 EURO din care 246.533,98 EURO fonduri europene. Perioada de implementare (24 luni): 05.02.2013 – 04.12.2015.  Obiectivul general este dezvoltarea şi implementarea unor instrumente de prevenire şi combatere a corupţiei în România, Bulgaria şi Letonia. Proiectul este coordonat de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa având calitatea de partener co-beneficiar.

 

3.Micro-proiectul „I.L Caragiale – o comunitate în siguranţă – Acţiuni comune pentru consolidarea cooperării între poliţie, adimistraţie publică şi comunitatea de romi din localitatea I.L. Caragiale, în vederea menţinerii unui climat optim de ordine şi siguranţă publică”,  desfășurat în cadrul proiectului ”Promovarea conceptului de poliție de proximitate în zonele rurale, cu accent pe comunitățile de romi și alte comunități defavorizate socioeconomic”. Perioada de implementare: 24.04.2015 – 31.07.2015. Buget: 7.564 CHF. Obiectivul proiectului este îmbunătăţirea climatului de ordine şi siguranţă publică în rândul comunităţii de romi din comuna I.L. Caragiale, creşterea gradului de securizare a proprietăţii cetăţenilor, îmbunătăţirea timpului de intervenţie la solicitările comunităţii şi sporirea încrederii populaţiei în instituţia poliţiei prin crearea unor condiţii optime de primire şi consiliere a cetătenilor de etnie romă, în cadrul postului de poliţie.

4.Micro-proiectul „Dragomireşti – o comunitate în siguranţă – Acţiuni comune pentru consolidarea cooperării între poliţie, adimistraţie publică şi comunitatea de romi din localitatea Dragomireşti, în vederea menţinerii unui climat optim de ordine şi siguranţă publică”,  desfășurat în cadrul proiectului ”Promovarea conceptului de poliție de proximitate în zonele rurale, îndeosebi pe comunitățile de romi și alte comunități defavorizate socio-economic”. Perioada de implementare: 17.10.2017 – 30.11.2018. Buget: 15800 CHF cu TVA. Obiectivul proiectului este îmbunătăţirea climatului de ordine şi siguranţă publică în rândul comunităţii de romi din comuna Dragomireşti, creşterea gradului de securizare a proprietăţii cetăţenilor, îmbunătăţirea timpului de intervenţie la solicitările comunităţii şi sporirea încrederii populaţiei în instituţia poliţiei prin crearea unor condiţii optime de primire şi consiliere a cetătenilor de etnie romă în cadrul postului de poliţie.

 

5.Micro-proiectul „Conţeşti – o comunitate în siguranţă – Acţiuni comune pentru consolidarea cooperării între poliţie, adimistraţie publică şi comunitatea de romi din localitatea Dragomireşti, în vederea menţinerii unui climat optim de ordine şi siguranţă publică”,  desfășurat în cadrul proiectului ”Promovarea conceptului de poliție de proximitate în zonele rurale, îndeosebi pe comunitățile de romi și alte comunități defavorizate socio-economic”. Perioada de implementare: 17.10.2017 – 30.11.2018. Buget: 15800 CHF cu TVA. Obiectivul proiectului este îmbunătăţirea climatului de ordine şi siguranţă publică în rândul comunităţii de romi din comuna Conţeşti, creşterea gradului de securizare a proprietăţii cetăţenilor, îmbunătăţirea timpului de intervenţie la solicitările comunităţii şi sporirea încrederii populaţiei în instituţia poliţiei prin crearea unor condiţii optime de primire şi consiliere a cetătenilor de etnie romă în cadrul postului de poliţie.