În conformitate cu prevederile art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile art. 14 din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere, se stabilesc traseele pe care se poate efectua învăţarea conducerii unui autovehicul pe drumurile publice şi cele pe care se poate susţine examenul pentru obţinerea permisului de conducere auto, după cum urmează:

 

  1. În intervalele orare 07:15 - 08:30. 11:30-13:00, 16:00-17:30, în zilele lucrătoare, se interzice învăţarea conducerii autovehiculelor/ansamblurilor de vehicule din categoriile AM, A1, A2, A, B1, B, BE, pe următoarele străzi din municipiul Târgovişte: bd. Independenţei, bd. Mircea cel Bătrân şi bd. Libertăţii.
  2. Între orele 07:15 - 08:30 şi 11:30 - 13:00, în zilele lucrătoare, se interzice învăţarea conducerii autovehiculelor/ansamblurilor de vehicule din categoriile AM, A1, A2. A, B1, B, BE, pe următoarele străzi din municipiul Târgovişte:

        - str. Calea Domnească (sectorul cuprins între intersecţia cu bd. Constantin Brâncoveanu şi Tribunalul Dâmboviţa), cu excepţia perioadelor vacanţelor şcolare;

    - Str. Cetăţii:

          - bd. I.C. Brătianu (sectorul cuprins între intersecția cu bd. Regele Carol I şi str. Neagoe Basarab), cu excepţia perioadelor vacanţelor şcolare;

       - str. Lt. Pârvan Popescu (sectorul cuprins între intersecţia cu str. Calea Câmpulung şi str. I.H. Rădulescu), cu excepţia perioadelor vacanţelor şcolare;

        - str. Ana Ipătescu (sectorul cuprins între intersecţia cu str. Lt. Pârvan Popescu şi bd. Constantin Brâncoveanu), cu excepţia perioadelor vacanţelor şcolare;

      - bd. Tudor Vladimirescu (sectorul cuprins între intersecţia cu str. Berzei şi str. Col. Băltăreţu), cu excepţia perioadelor vacanţelor şcolare;

        - str. Justiţie, cu excepţia perioadelor vacanţelor şcolare;

  1. De asemenea, în municipiul Târgovişte, pe străzile Vasile Lupu, Traían Vuia, Ciprian Porumbescu şi Nicolae Grigorescu, este permisă învăţarea conducerii autovehiculelor, cu excepţia intervalului orar 07:00-09:00.
  2. Pentru categoriile C, CE, C1, C1E se execută învăţarea conducerii auto numai pe următoarele străzi din municipiul Târgovişte: Calea Ialomiţei, Calea Bucureşti (sectorul cuprins între intersecţia cu drumul judeţean 711 şi intersecţia cu str. Calea Ialomiţei), Petru Cercel, Laminorului, Şoseaua Găeşti, Calea Câmpulung (numai pe sectorul cuprins între drumul naţional 72A şi intersecţia cu bd. Unirii - Eroilor), bd. Eroilor, Aleea Sinaia, Aleea Mănăstirea Dealu, Magrini, cu respectarea restricţiilor impuse de administratorul drumului public.
  3. Pentru categoriile D, DE, D1, D1E este permisă învăţarea conducerii cu respectarea aceloraşi reguli ca şi pentru autovehicule/ansamblurile de vehicule din categoriile AM, A1, A2, A, B1, B, BE.
  4. Pentru categoria Tr, în municipiul Târgovişte, se execută învăţarea conducerii numai pe străzile: Calea Ialomiţei, Calea Bucureşti (sectorul cuprins între intersecţia cu drumul judeţean 711 si intersecţia cu str. Calea Ialomiţei). Petru Cercel, Laminorului, Şoseaua Găeşti, Calea Câmpulung (numai pe sectorul cuprins între DN 72A şi intersecţia cu Bd. Unirii - Bd. Eroilor), Aleea Sinaia, Aleea Mănăstirii Dealu, Magrini, Bd. Eroilor, cu respectarea restricţiilor impuse de administratorul drumului public.

 

Pentru autovehiculele destinate învăţării conducerii ce fac parte din categoriile C, CE, D, DE, Tr şi C1, C1E, D1, D1E, accesul de la sediul societăţii care le deţine, la traseele destinate învăţării conducerii şi retur, se poate face numai cu aprobarea Primăriei Municipiului Târgovişte, fără ca pe aceste sectoare de drum să se efectueze cursuri destinate învăţării conducerii.

Activitatea de examinare practică in vederea obţinerii dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice este permisă pe toate categoriile de drumuri publice de pe raza judeţului, cu respectarea semnificaţiei indicatoarelor rutiere montate la intrările în localităţi.

Pentru învăţarea conducerii autovehiculelor/ansamblurilor de vehicule este permisă traversarea tuturor intersecţiilor, indiferent de intervalul orar.