Situaţia contractelor de achiziţii publice încheiate de IPJ Damboviţa a căror valoare depăşeşte 10000 euro

OBIECTUL CONTRACTULUI/COMENZII

Servicii de asigurare obligatorii de răspundere  civilă auto 2017

FURNIZOR/ PRESTATOR/ EXECUTANT

S.C. FAST BROKERS BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE SRL BUCUREŞTI

NR. CONTRACT

122531/ 31.01.2017

PROCEDURA UTILIZATĂ

Procedura simplificata

  VALOARE CONTRACTATĂ (ANGAJAMENT BUGETAR) -lei -TVA inclus 

      120,000.00    

 OBSERVATII

contract de servicii

SITUAŢIA CONTRACTELOR DE ACHIZIŢII PUBLICE ÎNCHEIATE DE IPJ DÂMBOVIŢA,
AFERENTE ANULUI 2015 - LUNA DECEMBRIE

OBIECTUL
CONTRACTULUI/ COMENZ
II

Servicii de asigurare
obligatorii de răspundere
civilă auto 2016

FURNIZOR/
PRESTATOR/
EXECUTANT

S.C. FAST BROKERS
BROKER DE
ASIGURARE -
REASIGURARE SRL
BUCUREŞTI

NR.
CONTRACT

100330/
24.12.2015

PROCEDURA
UTILIZATĂ

CERERE DE
OFERTĂ

VALOARE
CONTRACTATĂ
(ANGAJAMENT
BUGETAR) -
lei -TVA inclus

 

115.440.78

OBSERVAŢII

contract de servicii